Gallery Featured
IMG b58f38952b515ff3840e992f7f8f8f61 V
20230801 125603
20230812 092756
20230916 093130
20230920 100237
20231130 132913
20240104 140722
grid Δείτε την Gallery

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή ενός βασικού βιοτεχνικού κτιρίου κάτοψης 17,46×24,62 ή 429,87τμ με τμήμα 1ου ορόφου συνολικής κάτοψης 17,46×6,62+8,93×18,00 ή 276,33τμ. Η συνολική αποδοτέα λειτουργική επιφάνεια του σχεδιαζόμενου κτιρίου ισούται με 429,87+276,33 = 706,20τμ.

Ο ισόγειος όροφος εμβαδού 429,87τμ αποτελείται από τμήμα αμιγώς βιοτεχνικού χώρου, τμήμα γραφείου, WC και κουζίνα, ενώ ο 1ος όροφος επιφάνειας 276,33τμ αποτελείται από ενιαίο χώρο. Η θεμελίωση του κτιρίου γίνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και η ανωδομή από δομικό χάλυβα όπου προβλέπεται εγκιβωτισμένη, μονοκλινής στέγη με ενιαίο περίγραμμα του κτιρίου σε ύψος 9,80μ.

BACK TO WORKS
Project: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Status: Σε εξέλιξη
Μέγεθος: 800τμ
Πελάτης: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & Κ. Ο.Ε.
Ομάδα Design: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Αποστολίδης Σταύρος,ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Αποστολίδης Σταύρος,ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παντελίδης Δημήτριος